Camera vật thể HiteVision TVD-132
View: 2448

-  Cảm biến hình ảnh: 2M

-  Diện tích chụp: 372mm x 290mm

-  Phóng đại: 12X Optical Zoom; 10X Digitial Zoom

-  Độ phân giải hình ảnh: XGA; SXGA; WXGA; 720P; 16:9

-  Điểm ảnh hiệu quả: 2.0 Mega pixel

-  Xoay hình ảnh: 0°/90°/180°/270°

-  Cổng vào: VGA: DB15PCC (2); Audio: Phone jack (1); C-vidio: RCA (1)

-  Cổng ra: VGA: DB15PCC (2); Audio: Phone jack (1); C-vidio: RCA (1); USB: Type B USB (1)

-  Kết nối: USB image grabing; C-video; On board Memory: 32pcs;

-  Cân bằng trắng: tự động, chia hình ảnh, dừng hình ảnh, gương, lựa chọn màu

-  Bộ chuyển đổi: Negative/Positive