Tích hợp Hệ thống Hội nghị truyền hình
View: 8959


Tích hợp hệ thống Hội nghị truyền hình
Giải pháp All IN One với hệ thống Switcher của hãng   EXTRON

Công ty Khai Quốc cung cấp giải pháp truyền hình hội nghị, họp trực tuyến cho các phòng họp với đầy đủ các tính năng và chi phí tối ưu nhất.

Qua quá trình thực tế khai thác, đến nay hệ thống Hội nghị truyền hình đã đóng góp hiệu quả vào quá trình quản lý hoạt động kinh doanh của của các Công ty, nhà máy,  tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị khác. Hệ thống đã khắc phục được phần lớn hạn chế về khoảng cách về địa lý, thời gian kinh phí đi lại và tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi phải tổ chức các cuộc họp báo cáo, chỉ đạo điều hành cũng như đào tạo cán bộ .v.v. cần phải có sự tham gia của nhiều cán bộ từ các Trụ sở thành viên.

Yêu cầu chung:

·         Đảm bảo sự tương thích và tối ưu với hệ thống hạ tầng và công nghệ mạng hiện tại .

·         Áp dụng các chuẩn quốc tế đáp ứng được yêu cầu dễ dàng điều chỉnh và nâng cấp.

·       Ứng dụng mô hình linh hoạt dựa trên các chuẩn quốc tế cho phép phát triển từng phần hoặc đầu tư dự án theo nhiều giai đoạn.

·       Cho phép khả năng quản lý mạng và hệ thống theo chuẩn.

·       Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất và có thể ứng dụng trong xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin chuyên nghiệp hỗ trợ các hệ thống thông tin hiện tại và tương lai.

·        Đảm bảo tinh giản chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành bảo dưỡng.

·        Đảm bảo độ tin cậy và khả năng vận hành liên tục.

·        Bảo đảm tính bảo mật thông tin.

·        Bảo đảm việc chuyển giao công nghệ, phân tích và bảo trì hệ thống.